Thursday, March 17, 2022

कुलगुरूंनी कायदा पायदळी तुडविला.

कुलगुरूंनी कायदा पायदळी तुडविला. निवड समितीचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन कुलगुरू कोणाचे हितसंबंध जोपासणार आहेत. - प्रा. वैभव नरवडे 


 

No comments: