Wednesday, May 25, 2022

कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांची मनमानी.

कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांची मनमानी. सर्व ठिकाणी फिरायला वेळ आहे पण बैठक मात्र व्यवथापन परिषदेची बैठक मात्र ऑनलाईन घेतात - डॉ. वैभव नरवडे  

No comments: